Menu Close

Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Jachtakadémia oktatási és szolgáltató kft által  üzemeltetett mja.hu, jachtakademi.hu, tengeri-jogositvany.hu internetes oldalakon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) elérhető oktatási és tájékoztatási  szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó, Résztvevő, Jelentkező, Igénybevevő vagy Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

z ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weblapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

 • Név: Magyar Jachtakadémia oktatási és szolgáltató kft.
 • Alapítva: 1998.január.1.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-518425
 • Adószám: 12347836-2-19
 • Székhely: 8229 Csopak, Kiskert u.1/A
 • Telephely, oktatási központ: 1116 Barázda u. 18.
 • Telefonszám: 06209346600 és 06706248600
 • E-mail: info@mja.hu

Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltató célja olyan oktatási és hajózási edukációs szolgáltatás nyújtása, amely lehetővé teszi, hogy a Weblap oktatási szolgáltatásain keresztül segítse elő Felhasználói fejlődését a következő területeken:

 • Coastal Master (III. osztályú kedvtelési célú tengeri kishajóvezetői) képesítés megszerzését célzó akkreditált képzés
 • Offshore Master (II. osztályú kedvtelési célú tengeri kishajóvezetői) képesítés megszerzését célzó akkreditált képzés
 • biztonságos tengeri hajózás
 • tengeri hajózási szakmai ismeretek felújítása és továbbképzése
 • partmenti  (GMDSS/SRC) rádiós képesítés megszerzését célzó akkreditált képzés
 •  nyílttengeri (GMDSS/LRC) rádiós képesítés megszerzését célzó akkreditált képzés
 • rádiós ismeretek karbantartását célzó képzés
 • tengeri hajózási és rádiózási ismeretek on-line felmérése

Szolgáltatás igénybevevője

Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve valamely, a Weblapon szereplő Szolgáltatást, programot, szoftvert vagy tartalmat  igénybe vesz vagy arra való szándékát jelzi, illetve bármilyen módon használja a Weblap Szolgáltatásait.

Szerződés létrejötte

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés létrejöttét az ÁSZF-re vonatkozó kifejezett elfogadás, az elektronikusan elmentett hirdetési és Felhasználói adatok, illetve az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus bizonylatok igazolják.

A Weblap böngészésével a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és azokat kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

Regisztráció

Regisztrációra az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével kerülhet sor valós e-mail cím és keresztnév megadásával. A regisztrációs űrlap formája és tartalma esetenként változó lehet és más adatokat is kérhet, azonban a Felhasználóhoz tartozó regisztrációs űrlap tartalmát informatikai rendszerünk minden esetben eltárolja és rekonstruálhatóvá teszi a Felhasználó adataival együtt.  A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációja során tett önkéntes, tevékeny, elektronikus nyilatkozatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez.

A Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszavát elfelejti, vagy a jelszó (illetve más adatok) illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak. A Szolgáltató minden regisztrációt önálló személyként kezel.

Egy személy egyetlen aktív e-mail címmel veheti igénybe a Szolgáltatásokat. Amennyiben több e-mail cím is tartozik egyetlen személyhez, akkor Szolgáltató felszólítja a Felhasználót arra, hogy ezek közül 8 napos határidővel válasszon egyet, és Szolgáltató az összes aktív Szolgáltatást ehhez az egyetlen e-mail címhez rendeli hozzá.

A korábban rögzített adatok megváltoztathatók az Adatmódosítás linkre kattintva.  Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A szolgáltatás igénybe vevőjének egyéb kötelezettségei

A weboldal tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, részleges vagy egészleges terjesztése, másolása, áthelyezése, reprodukciója, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, kivonatolása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve és a forrás (WEBLAP) kötelezően megjelenítendő, és csak a Szolgáltató által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblapot Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Szolgáltató jogosult Felhasználót a Weblap használatából kizárni.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy Szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Amennyiben Weblap tartalmát más honlapon, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap Szolgáltatójának előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100,000.Ft, azaz napi egyszáz ezer forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a Szolgáltató nem engedélyezetten átvett szövegeit vagy más (a fentiekben meghatározott) tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazhatunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó(k)ra háríthatjuk.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő, vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában.

Díjszabás, díjfizetés

A Weblapon nyújtott szolgáltatás, tartalom bizonyos része nem térítésköteles. A térítésköteles tartalmak, szolgáltatások esetében Szolgáltató egyértelműen jelzi Felhasználó számára a díjfizetés szükségességét, összegét és a díjfizetés módját.

Weblap szolgáltatási díj fizetése bank- vagy hitelkártyás tranzakcióval, banki utalással  illetve készpénzes fizetéssel történik.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a vételár módosítására, azonban a megkezdett, vagy kifizetett képzések, szolgáltatások díja már nem módosulhat.

Az új vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes.

A Szolgáltató kényelmi funkcióként lehetővé teszi termékek úgynevezett egykattintásos megvásárlását anélkül, hogy a Felhasználó újbóli megadná adatait. Ebben az esetben újabb bankkártyás terhelés történik a Felhasználó által előzetesen megadott vásárlási, számlázási és bankkártya-adatok alapján. Egykattintásos vásárlási lehetőség felkínálásakor Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy választhasson az egykattintásos vásárlás és adatai újbóli megadása között.

A Szolgáltató bármely termékének bankkártyás megvásárlása esetén Felhasználó kifejezetten hozzájárul az egykattintásos vásárlás, mint kényelmi funkció használatához mindaddig, amíg ezt az engedélyt vissza nem vonja. Felhasználó írásbeli kérésére Szolgáltató köteles törölni Felhasználó számára az egykattintásos vásárlási lehetőség használatát.

A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevételéhez, vagy a regisztrációhoz Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, az OTP Mobil szolgáltató kft (Budapest, Hungária krt. 17, 1143) által üzemeltetett Simple Pay nevű fizetési rendszert üzemelteti, aki a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple Pay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ weboldalon, amiket Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen juttat el a Felhasználóhoz. Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

A WEBLAP oldalain történő, hírlevélre vagy más információs termékre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tartalom letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Szolgáltatóktól elektronikus vagy postai levelet, illetve rövid szöveges üzenetet (SMS-t) fogadjon, amelyek a Szolgáltató termékeit, Szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A Szolgáltató a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy konkurens piaci Szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a WEBLAP felhasználóinak köréből. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden egyes részletét. A jelentkezés ténye akkor valósul meg, ha a jelentkező a WEBLAPon található űrlapok bármelyikét beküldi vagy a fentiekben felsorolt weblapokon található e-mail címeken e-mail útján vagy más, írásos formában jelzi jelentkezési szándékát a Szolgáltató által szervezett programokra. A jelentkező kifejezetten megerősíti részvételi szándékát a részvételi díj, előleg vagy más, a programokon történő részvétel térítésére szolgáló összeg egészének vagy bármely részösszegének a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalásával. A jelentkező hozzájárul a képzések során  a róla esetlegesen készült fényképek vagy filmfelvételek felhasználására oktatási, kutatási, tudománykommunikációs vagy a képzésekhez kapcsolódó reklám- illetve marketing céljából (beleértve a képek vagy videók internetes terjesztését is a közösségi média csatornáin), amennyiben ez a képzésekhez kapcsolódik, valamint a képzésekkel kapcsolatos tájékoztatókban digitális és más formában, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatásért fizetendő díjak

Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott ismereteket kizárólag saját kompetenciakörén belül és végzettségének megfelelően alkalmazza. 

Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az általa nyújtott ismeretek, oktatott tananyag felhasználása vonatkozásában a Felhasználó által okozott mindennemű kárral kapcsolatban.

A nem ingyenes képzések, előadások, rendezvények esetében a jelentkező köteles a részvételi díjat a tájékoztató anyagokban megadott (információs e-mail vagy a WEBLAPon található, erre vonatkozó információ szerinti) esedékességi időpontig (ennek hiányában legkésőbb a képzés megkezdéséig) kiegyenlíteni. Amennyiben a jelentkező a kihirdetett teljes díjat az esedékességig nem fizeti meg, úgy Szolgáltató jogosult a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyenkor Szolgáltató a teljes képzési díj 30%-ára mint átalány-kártérítésre jogosult, amelyet a jelentkező az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.

Ha a jelentkező a tengeri rádiózási SRC vagy LRC képzésre történő jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási díjakra jogosult:

 • a képzés megkezdése* előtti 14–7 nap a teljes képzési díj 30%-a;
 • a képzés megkezdése* előtti 7–3 nap a teljes képzési díj 50%-a;
 • a képzés megkezdése* előtti 3–0 nap a teljes képzési díj 100%-a;
 • a képzés folyamata** során történő kimaradás, lemondás: a teljes képzési díj 100%-a;

Ha a jelentkező a NEM AKKREDITÁLT elméleti  képzésekre, tanfolyamokra, rendezvényekre történő jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási díjakra jogosult:

 • a képzés megkezdése előtti lekésőbb 22. napig a teljes képzési díj 0%
 • a képzés megkezdése előtti 21–15. nap a teljes képzési díj 50%-a
 • a képzés megkezdése előtti 14–0 nap a teljes képzési díj 100%-a.

A tengeri hajózási gyakorlati képzésre vonatkozó jelentkezés lemondására vonatkozó speciális szabályok:

 • A lemondást (visszalépést) írásban kell bejelenteni.  
 • A Felhasználó elfogadja, hogy a nemzetközi hajóbérlés szokásainak megfelelően a Szolgáltató a részvételi díjként megfizetett összeget nem adja vissza.
 • A Felhasználóval egyeztetett módon a Szolgáltató teljes árban vagy Last Minute akcióban meghirdeti a Felhasználó helyét az adott tréningen és a Felhasználóhoz irányítja az érdeklődőket, hogy megállapodjon vele.
 • A személycserét minden esetben írásban be kell jelenteni az MJA-nak.
 • Amennyiben nem sikerül a Felhasználó helyét értékesíteni, akkor a szolgáltató vállalja, hogy a számára egy hasonló Tréningen biztosítja a részvételi lehetőséget, amelynek indulása előtt még üres hely van.

A Szolgáltató a hajózási gyakorlati oktatáson nem vállal felelősséget 

 • mások által okozott károkért,
 • a hajón megtartott baleset- és tűzvédelmi valamint a biztonságtechnikai oktatásokon elhangzottak be nem tartásából származó károkért,
 • azokért a károkért, amely abból adódnak, hogy a kadét nem kötött utasbiztosítást,
 • az időjárási helyzet vagy más okból előforduló miatti késedelmekért és így az oktatás szüneteltetése miatt.

A foglalóra vonatkozó szabályok

A fentiek alól kivételt képez a foglaló összege: Szolgáltató előírhatja foglaló befizetését az általa nyújtott szolgáltatásokra, így például a tanfolyami, képzési részvételi díjra. Amennyiben a teljesítés (például a tanfolyam megtartása) a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért Felhasználó a felelős (például nem jelenik meg a tanfolyamon vagy visszalép a részvételtől), Felhasználó a foglaló összegét elveszíti. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor a foglaló összegét a tartozásba (pl. a részvételi díjba) bele kell számítani.

A regisztrációs díjra vonatkozó szabályok

Szolgáltató előírhatja regisztrációs díj befizetését az általa nyújtott szolgáltatásokra, így például a tanfolyami, képzési részvételi díjra. Amennyiben a teljesítés (például a tanfolyam megtartása) a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a kapott regisztrációs díjat köteles visszafizetni. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért Felhasználó a felelős (például nem jelenik meg a tanfolyamon vagy visszalép a részvételtől, illetve a termék vagy szolgáltatás igénybevételétől), Felhasználó a regisztrációs díj  összegét elveszíti. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a regisztrációs díj visszajár.

A regisztrációs díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy 21 naptári napig fenntartja Felhasználó helyét az adott képzésen. Ez az időszak arra szolgál, hogy Felhasználó haladékot kapjon a részvételi díj befizetésére. Amennyiben Felhasználó 21 nap leteltével sem fizeti be a képzés részvételi díját, a fenntartott részvételi helyet és a regisztrációs díj összegét elveszíti.

Amennyiben a regisztrációs díjhoz kapcsolódó 21 napos határidő letelte későbbre esik, mint a képzés kezdete előtt 3 naptári nap, akkor a részvételi díj befizetési határideje módosul a a képzés kezdete előtt 3 naptári napra.

Egyéb, általános szabályok

Az eltérő tematikával és eltérő dátumokon meghirdetett, egynapos képzések külön-külön képzéseknek tekintendők.

A képzésre jelentkező a visszamondás/lemondás tényét írásban – tértivevényes levélben vagy személyesen átadva – köteles bejelenteni és az időközben kiküldésre került, a képzésről szóló eredeti számlát mellékelni. A visszamondás/lemondás joghatásai akkor állnak be, amikor a képzést szervező (igazoltan) átvette a lemondást. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, személyes átadással, postai vagy elektronikus úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli és postára adja a meghiúsulási kötbérszámlát. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni ügyfélszolgálati munkatársunkkal a kapcsolatot a +36706248600-es telefonszámon vagy a info@mja.hu e-mail címen.

A jelentkezés a Szolgáltató által szervezett bármely programra a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést és a részvételt. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden részét.

Az esetleges árkedvezmények nem vonhatók össze.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a vételár módosítására. Az új vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termék vagy Szolgáltatás vételárát a honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, akár a vételár honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját döntései szerint (mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat) egyéni árkedvezményt biztosítson Termékei vagy Szolgáltatásai megvásárlásához, különösen (de nem kizárólagosan) visszatérő megrendelésekhez, többszöri vásárlásokhoz, levelezőlistás feliratkozásokhoz kapcsolódóan vagy hűségprogram keretében. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy személyre szóló vagy írásban kiküldött árkedvezmény (például kupon, e-kód) nélkül nem jogosult árkedvezmény igénybevételére.

Vizsga, tanúsítvány, oklevél

A Szolgáltató által rendezett képzések, tanfolyamok, rendezvények, továbbképzések elvégzéséről oklevelet, igazolást vagy tanúsítványt Szolgáltató csak akkor állít ki, ha Felhasználó a részvételen túl vizsgát is tesz, amellyel bemutatja, hogy képes a tanultak kompetens alkalmazására.

Vizsga nélkül, önmagában a rendezvényen történő részvételért Szolgáltató minőségbiztosítási okból nem állít ki részvételi igazolást, sem oklevelet vagy tanúsítványt.

Szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szabályok

Szolgáltatóknak joga van visszautasítani minden olyan, programokra történő jelentkezést vagy termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti, illetve szakmai etikai problémákat generál (például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 15 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre és a Szolgáltató más díjat nem térít meg jelentkezőnek.

Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért. Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató mindemellett lehetőséget biztosít az elérhetőségein bejelentett esetek kivizsgálására, és amennyiben lehetséges, azok javítására. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során történő valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel Szolgáltató rendszerére.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatóknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. 

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy Szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására, dátummal ellátva. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával Felhasználó elfogadja az aktuális ÁSZF-et. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben bármely okból Felhasználó adatai törlésre kerülnek.

Amennyiben a WEBLAP tartalmát más honlapon, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a  Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 197 000 Ft (HUF) + ÁFA, azaz napi százkilencvenhétezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a Szolgáltató nem engedélyezetten átvett szövegeit vagy más (a fentiekben meghatározott) tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy bizonyításhoz közjegyzoői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jelen ÁSZF-re mint Megállapodásra, annak értelmezésére, az azzal kapcsolatos jogviták és az abból eredő minden igény elbírálására a magyar jogot kell alkalmazni.

Panaszügyintézés

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő (javasoljuk a telefonon vagy e-mailben történő, gyors és hatékony megkeresést, ügyintézést):

 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36706248600
 • E-mail ügyfélszolgálat: info@mja.hu
 • Vásárlói ügyfélszolgálat: 1116 Budapest, Barázda u. 18.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Központi telefonszám: +36 1 488 2131
 • Fax: +36 1 488 2186

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint, járásbírósági hatáskör esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes Törvényszék.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat elfogadta.

Jelen ÁSZF-re mint Megállapodásra, annak értelmezésére, az azzal kapcsolatos jogviták és az abból eredő minden igény elbírálására a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen Megállapodással a Szolgáltatások használatával kapcsolatos bármely jogvita, igény vagy káresemény elbírálására felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező alábbi magyar bíróság kizárólagos illetékességének: járásbírósági hatáskör esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Szerző mindenkori lakcíme/székhelye szerint illetékes Törvényszék jár el.

(c) Vass Tibor, Magyar Jachtakadémia kft. © 2014-2020

2019. szeptember 1.

Lásd még: http://www.mja.hu/adat/adatkezeles.pdf

>
Left Menu Icon