Merre járt Odüsszeusz? 

a 2000. évi Odüsszeusz Expedíció
nyitott webináriumi előadásai

Az irodalmunk, a kultúránk alapjai keresésének kalandjához hívom az olvasót.

Vajon közel 3000 évvel később azonosítható-e a tengerészeti tudományokat alapul véve Odüsszeusz mitikus utazása?


Az európai irodalom első két hozzánk eljutott alkotása az Iliász és az Odüsszeia.


Európa írott történelme Homérosszal kezdődött. Az Iliász és az Odüsszeia máig is az európai középiskolai oktatás része, amely művek az európai kultúránk közös alapjai.

Így minden tanult európai egy kicsit magáénak érzi az eposzok hőseit, gyengeségeikkel, gyarlóságaikkal és főként a sok-sok erényükkel.

 Az Iliászban Homérosz a Trójai háború eseményeit írta le, ahol a leleményes Odüsszeusz kitalálta a trójai falovat, amivel el tudták foglalni Tróját.

De volt-e a homéroszi trójai háború?

Nem tudom. Eddig még nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani. Heinrich Schliemann  az 1870-es években kezdte el feltárni a 

Az 1870-es években a német amatőr régész, kezdte feltárni a a mai Törökországban az anatóliai Hisszarlikban, délnyugatra a Dardanelláktól, az Ida hegy lábánál lévő ősi települést.   Az ásatások során kiderült, hogy 9 város épült egymásra úgy tánik, hogy  a Trója VII/a rétege lehetett időben a Homérosz Trójája.

Minden estre a közel 60 000 fős sereg 10 éven át tartó homéroszi ostromának régesztei bizonyítékait eddig nem találták meg.


De mi van az Odüsszeiával?

Hiszen ez köztudottan mesebeli, mitikus tájakon játszódik. Ki hinne a Küklópszokban?

Hogyan lehetne igazolni a szirének énekét,  Kirké varázslatát?

Természetesen ezeket a mesebeli elemeket sehogy.


De talán nem is ezek alkotják az Odüsszeia valódi magját, a történet alapját.

Talán maga az utazás az ami valóban megtörténhetett.


Ha megtaláljuk Odüsszeusz útvonalát – és ezt bizonyítani is tudjuk – akkor legalább az Odüsszeia igazolhatóan egy valódi eseményen alapszik.

.


A 2000. évi Odüsszeusz Expedíció célja az volt, hogy hajózási szempontok alapján felépített hipotézis ellenőrzésével adjon választ a homéroszi földrajz több mint kétezer éves megválaszolatlan kérdéseire: 

merre járt Odüsszeusz.


Nem tudom, hogy egy vagy több hajóút leírása, elbeszélése vagyis a "hajónaplója"  az Odüsszeia, azt sem, hogy egy vagy több tengerész elbeszéléséből jött létre az eredeti szöveg. 

Homérosz minden esetre Odüsszeusznak nevezte el ezt a a tengerészt és vele meéltette el a kalandokat

Hívjuk mi is így és keressük meg Homérosz

Ennek valódi magja a hajózás maga. A szelek, a távolságok és az egyes helyek leírásai. Ezek rejtik az Odüsszeiai kódját. 

  Odüsszeiájának szövegét elemezve a hős útvonalát.

Ez a folyamat az Odüsszeia kódjának megfejtése. 

Az Odüsszeia megmaradt töredékei

Az Odüsszeia 1542. évi kiadás

1911. évi kiadás

Amiből én dolgoztam



Erről egy 4 részes webináriumos előadás sorozatot tartottam, amelyek felvételeit itt találod:


1. előadás

2. előadás

3. előadás

4. előadás

Odysseus útvonala
Insert Content Template or Symbol
>
Left Menu Icon